Branchevereniging VHG

Home / Kwaliteit  / Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG

Branchevereniging VHG is een branchevereniging die de collectieve en individuele belangen behartigt van haar leden.

Visie

Groen heeft een toegevoegde waarde voor maatschappij en economie. Het heeft een positieve invloed op het welzijn van mensen en de ontwikkeling van kinderen. Groen geeft de politiek handvatten bij het aanpakken van maatschappelijke en economische vraagstukken, zoals fijnstof en criminaliteitsbestrijding. Groen vergroot de concentratie, bevordert de werkbeleving, versnelt genezingsprocessen en laat de waarde van onroerend goed stijgen. Het bewustzijn is nog onvoldoende aanwezig bij de politiek, bedrijven en burgers. Het moet meer zichtbaar worden in beleidsregels, aanbestedingen en inschakeling van professionals.

VHG ondersteunt haar lidbedrijven in haar bedrijfsvoering en in het bevorderen van een leefbare samenleving door middel van aanleg en onderhoud van het groen in de leefomgeving. Met circa 840 aangesloten bedrijven is VHG Vakgroep Hoveniers de grootste vakgroep binnen VHG. De bedrijven zijn gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van tuinen. Ook ontwerp en advies behoren tot de diensten. De hoveniersbedrijven werken voor particulieren, bedrijven, instellingen en overheid. VHG Vakgroep Hoveniers maakt zich sterk voor goed groen onderwijs, promotie van het vak en het vakmanschap. Die erkenning zal de komende jaren toenemen, waardoor het imago van onze sector verandert. Belangrijk speerpunt is ook de aandacht voor de leden.

Meer informatie: www.vhg.org